Nordlysrein er en familieeid kjøttforedlings bedrift. Hos oss kan du kjøpe produkter tilpasset ditt forbruk og smak. Vi har smaksgaranti i alle produkter. Kjøttet kommer fra familiens reinflokk, som beiter fritt året rundt . Bedriftens motto er kvalitet frem for kvantitet.

Bedriften finner du i Kautokeino. Her foredles kjøttet til deg, etter dine ønsker. Flokken beiter om vinteren i Aidejavri området sør for Kautokeino. Om sommeren beiter flokken i kystområdene i Nord-Troms, i Nordreisa og Kvænangen kommune, med høye fjell og dype daler som skaper smaken i kjøttet.

Tradisjonell øremerking av rein

Far og sønn øremerker kalven. Tradisjonen i reindriften er at lærdom overføres fra generasjon til generasjon. Slik som sønnen her blir lært opp av far, slik har denne tradisjonene med øremerking av kalver foregått så lenge reindriften har eksistert.

Omsorg til reinen

Det viktigste er å ta vare på reinene. Når reinen har det bra, har hele familien gjort en god jobb og nyttig innsats hele året.
Under kalvemerkingen på høsten, ser familien de gode resultater.


En del av sortimentet - Røyka kjøtt

Røyka kjøtt er tradisjonelt vært produsert av samer i lang tid. Vi har videreført tradisjonen og røyka kjøtt er en del av produktene du kan kjøpe av oss. Røyka kjøtt kan nytes som hverdagsmiddag og til festmåltider.

Se mer om produkter under fanen produkter.